SAMA/DA

dofk er medlem af SAMA ( Sammenslutningen af mindre arbejdsgiverforeninger i Danmark ) og dermed medlem i det store arbejdsgiverfællesskab i DA ( Dansk Arbejdsgiverforening ).

Connie Mikkelsen er formand for SAMA.

SAMA består pt. af:

  • Danske Anlægsgartnere (DAG)
  • Dansk Maskinforhandlerforening (DM)
  • Danmarks organisation for Selvstændige frisørmestre (dofk)
  • Glarmesterlauget i Danmark (GML)
  • Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark (SKAD)

Alle arbejdsgivere i dofk betaler særskilt kontingt til SAMA/DA, samt til Den Faglige Hjælpekasse. Kontingentet beregnes altid som en procentdel af det foregående kalenderårs lønsum.

Medlemsskabet indebærer, at dofk’s arbejdsgivere er underlagt de aftaler og lignende, der indgås mellem DA og LO. Ligeledes indebærer medlemsskabet, at dofk får juridisk hjælp fra DA i sager, der går videre til Fællesmøde.

Ved medlemsskabet har dofk oprettet Den Faglige Hjælpekasse, hvortil alle arbejdsgivere indbetaler en procentdel af den udbetalte lønsum i det foregående kalenderår. Hjælpekassen er en “konfliktkasse”, som hjælper salonerne i en eventuel konfliktsituation, hvor medarbejdere strejker, eller hvor arbejdsgiverne har lockoutet medarbejderne.

Indberetning af lønsum sker altid i januar måned. og opkrævning udsendes en gang i kvartalet, og det sker fra dofk’s sekretariat, hvortil spørsmål også kan rettes.

www.sama.dk


Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & vejledning

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info