MILJØPORTAL

GRØN FRISØR

Dette dokument er blevet til på baggrund af, at der i følgende bekendtgørelser og vejledninger mangler en definition af ordet Grøn med henblik på, hvilke produkter der skal arbejdes med. Bekendtgørelse om uddannelsen til frisør, bek. nr. 138 af 01/03/2006, Vejledning til bekendtgørelse nr. 700 af 1.juli 2005 Bekendtgørelse om uddannelsen til kosmetiker, bek. nr. 671 af 29/06/2005 som ændret ved bekendtgørelse af 7499 af 21.juli 2005 om frisøruddannelsen.

I vejledning til bekendtgørelse nr. 671 af 29.juni 2005 om kosmetiker uddannelsen af 1.juli 2005” er brugt ordet ”grøn”. Dette dokument beskriver handlemåder samt frisørprodukter således at frisørlærerne på den grønne linie på frisørskolerne har nogle rammer at arbejde ud fra på skolens grønne linie. Dokumentet definerer ordet ”grøn” ud fra eksisterende viden og skal opdateres hvert halve år da der sker produktudvikling.

Grøn Salon-ordningen startede i 2005 i København og findes i dag over hele Skandinavien. Ordningen er frivillig for medlemmerne.

Grøn Salon har skrappe krav til de kemiske stoffer, hvorfor en række stoffer ikke er tilladt i produkterne, som anvendes i salonerne. Grøn Salon sigter i det hele taget mod mindre miljøbelastning i salonens drift, se mere på groensalon.com

Salonindehaveren eller en ansvarlig i salonen skal have været på kursus for Grønne Saloner.

De Grønne Saloner bliver kontrolleret hvert år, så deres certificering kan opretholdes.

Grøn Salon hverken sælger eller producerer kosmetiske produkter. Grøn Salon drives i høj grad af frivillig arbejdskraft og modtager ikke offentlige tilskud.


Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & vejledning

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info