Et godt arbejdsmiljø mærkes på bundlinjen

Et højt fagligt niveau på mesterbrevskurserne i arbejdsmiljø styrkes nu yderligere, når underviseren fra 2016 er fælles for alle fire sektioner. Pia Børsting er i front for arbejdsmiljøet.

Af Bo Vestergaard

Arbejdsmiljø. Hvor tørt kan det lyde? For nogle frisører vil svaret muligvis være ‘meget’, men faktisk er det en fordom, som ikke har hold i virkeligheden. Det vil deltagerne på mesterbrevskurserne i arbejdsmiljø formentlig kunne snakke med om.

Pia Børsting har ofte haft opgaven med at undervise i arbejdsmiljø på dofk’s mesterbrevskurser i Sektion Jylland, og hun brænder for at formidle emnet på en levende måde.

“Hvis man har et stort og bankende arbejdsmiljøhjerte, som jeg har, så er det rigtig nemt. Arbejdsmiljø er ikke raketvidenskab. Jeg oplever, at frisørmestrene tænker arbejdsmiljø i den indsats, de gør i deres dagligdag. De er måske bare ikke bevidste om, at de faktisk gør det”, mener Pia Børsting, der har en baggrund som ergoterapeut og er uddannet arbejdsmiljøunderviser.

Det er imidlertid sådan, at hvis man blot har én medarbejder, er man forpligtet til at tænke arbejdsmiljø, på samme måde, som man er forpligtet til at indberette skat og moms.

FIRE SEKTIONER – ÉN UNDERVISER
dofk har indgået en aftale med AM-Gruppen, som Pia Børsting er ansat i, om fremover at varetage undervisningen på mesterbrevskurset i arbejdsmiljø i alle fire sektioner. Det betyder, at Pia Børsting bliver den gennemgående figur, som vil supplere en bred erfaring inden for arbejdsmiljø med et endnu bedre kendskab til frisørernes hverdag.

“Det er klart, at man får en tættere tilknytning til frisørfaget og de arbejdsmiljøudfordringer, frisørmestre og medarbejdere oplever i deres dagligdag. For mig, som underviser, bliver det også nemmere at kunne udbrede de gode historier fra frisørernes hverdag. Det vil altid være spændende at høre om andres erfaringer”, forklarer Pia Børsting.

Frisørerne har en god forståelse for arbejdsmiljø, de har bare svært ved at se, hvordan de skal leve op til myndighedernes krav. Langt hen ad vejen løser de opgaverne, som de skal, men dokumentationspligten er en udfordring på grund af de mange andre arbejdsopgaver i hverdagen.

SYSTEM MÅ DER TIL
Der er en omfattende værktøjskasse, frisørerne kan dykke ned i, og den vil Pia Børsting have stort fokus på i undervisningen.

Undervisningen tager afsæt i dagligdagen i salonen og har fokus på, hvilke redskaber frisørerne kan anvende for at sætte arbejdsmiljøindsatsen i system. Samtidig har det stor betydning at skabe en viden om, hvilket arbejdsmiljøfokus de skal have, og om de eksempelvis har en pårørendeliste, sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger.

“Det hele skal sættes i system, som når man laver et regnskab. Det er et enkelt arbejdsmiljøledelsessystem, der giver frisørmestrene overblik over, hvem der gør hvad og hvornår. Arbejdsmiljøarbejdet og den forebyggende indsats skal være en integreret del af dagligdagen”, understreger Pia Børsting.

LANDBRUG, ERGONOMI OG ARBEJDSMILJØ
Pia Børsting har i en årrække undervist på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. De senere år har hun desuden i stigende omfang undervist i arbejdsmiljø ude i virksomheder.

Det kan enten være i specifikke problemstillinger eller i arbejdsmiljø generelt. Vigtigheden af et godt arbejdsmiljø er et mantra for Pia Børsting, der kender til konsekvenserne, hvis ikke arbejdsmiljøet er tænkt ind i hverdagen. Som ung arbejdede hun som landmand.

“Jeg har som landmand arbejdet på et tidspunkt, hvor fokus i mindre grad var på den forebyggende arbejdsmiljøindsats, og arbejdsteknikkers og arbejdsstillingers betydning for kroppen. Jeg er også i år blevet opereret for en diskusprolaps og er dermed ét af de dårlige eksempler”, smiler Pia Børsting, som prioriterer ergonomi højt, når det gælder arbejdsmiljø.

“For nogle frisørmestre kan økonomi og tidsforbrug – selvom dofk-kurserne er tidsforbrug og selvom dofk-kurserne er billige at deltage i – være en forhindring, men det kan altså betale sig at blive klogere på arbejdsmiljø”, mener Pia Børsting.

Har man et godt arbejdsmiljø, har det direkte afsmittende effekt på bundlinjen. Et godt arbejdsmiljø sikrer, at medarbejderne trives både i arbejds- og privatlivet. Dermed kan de levere et bedre produkt og bedre service. Privatliv og arbejdsliv skal gå op i en højere enhed.

Pia Børsting

Pia Børsting er uddannet ergoterapeut, arbejdsmiljøunderviser og Master i arbejdsmiljø og miljøledelse. Igennem de sidste mange år har hun arbejdet med arbejdsmiljø blandt andet i frisørbranchen.

Pia arbejder til daglig som arbejdsmiljøkonsulent, hvor hun rådgiver, vejleder og underviser i arbejdsmiljø i virksomheder i alle størrelser og med vidt forskellige behov.


Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & vejledning

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info