Ledelse er ikke altid populær

Ledelse er ikke blot lig med personaleledelse. Det handler også om, hvordan man vil have sin forretning til at udvikle sig og hvilke værdier, der skal være bærende. Det mener erhvervspsykolog Kate Holm Sørensen, der underviser i ledelse på mesterbrevskurser i alle sektioner.

Af Bo Vestergaard

“Man skal være klar over, hvor man vil hen. Og så skal omgivelserne vide det”. Der lyttes intenst, når erhvervspsykolog Kate Holm Sørensen underviser i ledelse på dofks mesterbrevskursus. Ledelse er nemlig meget andet og mere end personaleledelse.

“Ledelse er både at lede én selv, ens forretning og så selvfølgelig ens medarbejdere. Derfor er der mange aspekter i ledelse”, forklarer Kate Holm Sørensen, som er indehaver af et erhvervspsykologisk konsulentfirma – og kvinden, der underviser i ledelse i alle sektioner.

Noget, hun ser to åbenlyse praktiske fordele ved. Der undervises på samme måde, uanset sektion, og fleksibiliteten tilgodeses ved, at man kan veksle mellem sektionerne, hvis det passer ens kalender bedre.

“Jeg tror, at den væsentligste fordel er, at vi er et team med fire undervisere, som har stor ekspertise på hvert vores område, og som supplerer hinanden godt”, siger Kate Holm Sørensen.

HJÆLP TIL SELVHJÆLP
“Der vil være et udbytte for såvel frisørmesteren selv, som for ens forretning og medarbejdere – både på kort og lang sigt – hvis man deltager på lederkurset”, mener Kate Holm Sørensen.

“Det handler om, at ens opgave som leder bliver lettere. Noget af dét, som er rig-tig svært ved at drive forretning, er, hvordan man skal være leder. Her får man en grundlæggende viden om, hvad ledelse er”, forklarer hun.

“Man får ”skubbet på” og afprøvet ting i praksis. Og så opbygger man ikke mindst et netværk og udveksler erfaringer med kolleger, som gør det lettere og mere effektivt at være leder”, siger Kate Holm Sørensen.

FOKUSER PÅ DET VÆSENTLIGE
Frisørfaget er et udpræget kvindefag med mange små og mellemstore saloner. Derfor er det vigtigt, mener Kate Holm Sørensen, at man bevarer blikket rettet mod det væsentlige.

“Nogle gange bliver der for meget fokus på, om vi kan lide hinanden eller ej. Om vi synes, opgavefordelingen er fair. Det kan nemt resultere i ”fnidder” og at man mener, medarbejderne selv burde kunne regne ud, hvad der skal gøres.- Det går bare ikke, for man er nødt til at være tydelig omkring, hvad opgaven er og hvilke vilkår, der er. Hvad det er for nogle værdier, man gerne ser præge sin forretning. For mange kvinder kan det være godt at få rygstødet til at træde i karakter og tage lederskabet på sig”, forklarer Kate Holm Sørensen.

DET BLIVER NEMMERE
Det er ikke alle, der naturligt glider ind i lederrollen, men det skal man lære. Og så skal man affinde sig med, at ledelse ikke altid bringer én i den mest populære situation. Indimellem skal der træffes beslutninger, som går andre imod.

Hvis man accepterer, at dét er en del af dét at være leder, er det også nemmere at være leder, mener erhvervspsykologen.

Den dag, Fagbladet dofk er på besøg i Randers, er deltagerne ved at afrunde det første moduls sidste dag. Det betyder imidlertid ikke, at deltagerne kan glemme alt om kurset til det andet modul den 22.-23. februar.

”PLEJER” ER DØD
Kate Holm Sørensen sørger for, at deltagerne forpligter sig på konkrete opgaver i deres saloner.

“Jeg tror, man bliver en bedre leder af at være her og får brugt tid på ledelse. Noget af dét, vi arbejder med, er ledelsesopgaver, som kursisterne har svært ved at give sig tid til i hverdagen. Vi sætter rammerne, så kursisterne får lavet de vigtigste byggesten til en forretningsstrategi, inden de går herfra. Man får både kompetencer og et konkret udbytte ved at være med.”

Det er vigtigt med handlingsorienterede opgaver og et konkret udbytte for underviseren. Det skal ikke bare være et spændende kursus, hvor man har haft det sjovt og hyggeligt, inden man går hjem og gør, som man altid har gjort.

OM KATE HOLM SØRENSEN
Kate Holm Sørensen er uddannet cand.psych. og arbejder med udvikling i erhvervslivet, hvor hun har fokus på ledelse og organisationsudvikling. Størstedelen af sin tid arbejder hun med skræddersyede udviklingsforløb, som er designet med udgangspunkt i den enkelte organisations udviklingsønsker og -behov.

Kate er erhverspsykolog og partner i konsulentfirmaet UKON, hvor hun arbejder med at styrke og udvikle præstationer og trivsel blandt ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer.

Kate har stor erfaring med bl.a. lederudvikling, strategiudvikling, teamudvikling, samarbejde, præstationskultur og trivsel.

 


Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & vejledning

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info