Solo-mestre skal være chauffør i eget liv

13 frisørmestre har testet helt nyt kursusforløb, der er målrettet enkeltstående medlemmer. På kurset ”mig og min forretning” lærer deltagerne ikke kun, hvordan de indtager pladsen ved rattet og selv bestemmer kørselsretningen, men også hvordan, de kan skabe et sundere arbejdsliv for dem selv.

Af Bo Vestergaard

Det er en helt særlig gruppe, der har været samlet til to work-shops i Odense henover efteråret. Ikke, fordi de ikke er mange, men fordi det er en gruppe, som dofk gerne vil gøre endnu mere for, når det gælder kursustilbud.

”Mig og min forretning” er helt nyt kursus, som er skræddersyet til enkeltstående medlemmer, der har andre udfordringer end kolleger med ansatte.

Det er en udfordring at hente inspiration andre steder fra, og så er mestrene mere sårbare, fordi de kun har deres egen tid at tjene penge på, siger underviser og erhvervspsykolog Kate Holm Sørensen, som håber, kurset kan bibringe deltagerne værktøjer, viden og inspiration målrettet lige præcis dem.

Målet med kurset er, at deltagerne bliver klogere på, hvad de vil med deres salon, og hvordan de kommer derhen. Der er fire bundlinjer at fokusere på, fortæller Kate Holm Sørensen, der ud over at være fast underviser på dofk’s mesterbrevs-kursus i ledelse også driver virksomheden Menneskefaktor.

Der skal være et personligt overskud. Økonomien skal være god. De sociale relationer i forhold til kunder og image skal sidde i skabet. Og så er der kompetencerne – at man fortsætter med at holde sig skarp og dygtig, fastslår Kate Holm Sørensen.

DET HELE MENNESKE
Vigtigt for kursusdeltagerne har det været, at den personlige udvikling tilgodeses og det hele menneske prioriteres.

Det psykologiske fylder meget. Det handler ikke kun om økonomisk bundlinje og faglighed, men også om personligt overskud. Når man snakker økonomi, handler det om at skabe en økonomi som gør, at man også har råd til at leve det liv, man gerne vil. Der skal være balance i hverdagen, siger Kate Holm Sørensen.

Det er generelt en udfordring som selvstændig ikke at lade arbejdstiden løbe løbsk, og den er ikke mindre, når man driver en ”solo-salon”.- Man skal stoppe op og ikke sælge for meget ud af sig selv, fordi det er så nemt lige at tage en time ekstra. Arbejdslivet bliver til hele livet. Det er slidsomt og måske knapt så sjovt, mener Kate Holm Sørensen.

OM BAG RATTET
Evnen til at sætte grænser er vigtig, hvis man vil undgå at drive sin forretning på automatpilot, synes Kate Holm Sørensen.- Der sker dét med tiden, at man gradvist kommer mere om på passagersædet af bilen. Man skal sidde ved rattet og selv af-gøre, hvor bilen bevæger sig henad. Være chauffør i sit eget liv.

Pionererne på ”Mig og min forretning”-holdet spænder aldersmæssigt fra 28 år til 60+.

Det er både dem, der står i nyt terræn og skal til at gøre sig egne erfaringer, og så er der dem, der måske har kørt i ”hamsterhjulet” i mange år. Her kan man blive inspireret til nye eller andre måder at gøre tingene på, forklarer Kate Holm Sørensen, som glæder sig over et bredt sammensat kursushold, hvor der inspireres og deles erfaringer på kryds og tværs.

Kurset består af en indledende to-dages workshop, inden deltagerne får hjemmeopgaver i en periode, hvor der trænes i handlekraft. En øvelse, som deltagerne ifølge Kate Holm Sørensen er gået meget aktivt ind i.

Deltagerne får konkrete værktøjer, som de kan bruge hjemme i salonen. Eksempelvis, hvordan man sætter mål og når dem.

HUSK SUNDHEDEN
Ledelse fylder meget på kurset, men be-stemt ikke alt. Pia Børsting, ergoterapeut og fast underviser på dofk’s mesterbrevs-kurser i arbejdsmiljø, gør på den sidste workshopdag deltagerne klogere på, hvordan arbejdslivet kan gøres sundere. Om, hvordan man kan yde mere og have det bedre imens.- Mestrene skal huske balancen mellem deres arbejdsliv og deres privatliv. Huske, at kroppen er deres fornemste arbejds-redskab, understreger Pia Børsting.Risikoen for at slide sig selv op er ekstra stor, når man driver en solosalon. Man er selv ansvarlig for det hele.- Det kræver virkelig, at man skemalæg-ger og er konsistent i sin adfærd, siger Pia Børsting.Deltagerne skal undervejs også forholde sig til, hvad de synes et sundt arbejdsliv er, og det gives der mange bud på: ”ro i krop og sjæl”, ”daglig træning i arbejdsti-den”, ”fokus på arbejdsstillinger og kemi”. En deltager mente sågar, måske med et glimt i øjet, at dofk bør stille en fysiotera-peut til rådighed for solo-salonerne.- Sundhed er ikke kun løbeture og gule-rødder. Hjerne og krop skal også have hvile, siger Pia Børsting, der sammen med Kate Holm Sørensen og deltagerne run-dede kurset af med en grundig evaluering.DET SIGER

DELTAGERNE OM KURSET
Man kan spejle sig i hinandens problematikker og udfordringer.
Der er både fokus på forretning og personlig udvikling. Balancen er god.
Der formidles med konkrete eksempler. Det er godt.
Der fokuseres ikke kun på udfordringer, også på styrker. 

 


 

Deltager: ”her kan man finde sparringen”

Begejstrede tilbagemeldinger fra det første hold kursister på ”mig og min forretning”. Glæde over, at solo-mestre tilgodeses med skræddersyet kursus.

Af Bo Vestergaard

Det er første gang, dofk har afholdt kurset ”Mig og min forretning”, men bedømt på de tilbagemeldinger, det første kursushold kommer med, skal det ikke være sidste gang.

Dorte Bisgaard Lillesø, som har drevet salonen Natürlig på Vesterbro i København i knap fem år, har været med for at samle inspiration.

Der er super mange ting, man sagtens kan bruge. Især den sparring, vi har haft med hinanden, hvor vi udveksler gode ideer. Det er også fint, at der er nogle, som kigger på ens virksomhed udefra, forklarer Dorte Bisgaard Lillesø.

Man får et spark bagi og lyst til at gå hjem og ændre på nogle ting.

EFTERLYSNING BAR FRUGT
Et gennemgående begreb under kurset har været ”hamsterhjulet”. Et udtryk for, at hverdagens rutiner bliver så indgroede, at man glemmer helikopterperspektivet. En udfordring, som Vibeke Sandfeldt, der ejer Salon Nyt Hår i Kibæk syd for Herning, nikker genkendende til, men også er meget opmærksom på i det daglige.

Jeg har haft salon i 11 år, og føler egentlig, at jeg har en god forretning og at alt kører godt, men når man står alene, mangler man nogle gange inspi-ration og gode ideer til, hvordan man træder lidt ud og kigger på sin forret-ning for at se, om man kan gøre ting anderledes.

Vibeke Sandfeldt er glad for, at ”Mig og min forretning” er blevet en realitet. Hun har flere gange efterlyst det.

Jeg synes, jeg har manglet noget, og ikke helt vidst, hvor jeg skulle finde spar-ringen. Den har jeg fundet her.

MEGET SAT I GANG
For Bente Rasmussen, der har været selvstændig i 20 år, har deltagelsen på kurset været en særdeles motiverende oplevelse. Hun driver salon i Frederiks-værk i Nordsjælland.

Det har helt klart været med hænderne helt op over hovedet, og jeg synes, man får god sparring med de andre. Jeg har selv fået rigtig mange gode ideer, og da jeg kom hjem efter den første workshop, fik jeg sat mange ting i gang, fortæller Bente Rasmussen.

Kurset har for hende været en øjenåbner, hvor man opdager, at mange kolleger sid-der med nøjagtigt de samme udfordringer som én selv.

Man kan næsten lære noget af alle på kryds og tværs, og tænke ”sådan har jeg det også”, siger Bente Rasmussen.

MERE I KASSEN
Sparring og idéudveksling med andre solo-mestre er også det primære ud-bytte for Majbritt Joan Pedersen. Hun driver Salon Petit i Ebberup på Sydvestfyn.

Vi har manglet et lederkursus. De leder-kurser, der er, er ofte for virksomheder med flere ansatte. Her er det for enkeltstående mestre, og det er rigtig godt, synes Majbritt Joan Pedersen, der gik målrettet til værks, da hun mellem de to workshops skulle arbejde på at øge om-sætningen.

Jeg har sat mine priser op. Det har jeg gjort siden den første kursusdag, og det kan ses på bundlinjen. Samtidig med, at jeg tænkt meget over det med at have overskud til mig selv.

Det er et super godt kursus, og jeg har fået meget med hjem


Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & vejledning

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info