KONTAKT OS

 • Connie Mikkelsen
  Formand
  E-mail: cm@dofk.dk
 • Jeanett Grau Engstrøm
  Sekretariatschef
  E-mail: jge@dofk.dk
 • Tina Nosa Hansen
  Juridisk Konsulent
  E-mail: tnh@dofk.dk
 • Bente Friis Mogensen
  Faglig Konsulent
  E-mail: bm@dofk.dk
 • Jesper Tollak
  Faglig Konsulent
  E-mail: jt@dofk.dk
 • Ulla Georgsen
  Faglig Konsulent
  E-mail: ulla@dofk.dk
 • Birgitte Rasmussen
  Barselskoordinator
  E-mail: birgitte@dofk.dk
 • Rasmus Engelbrecht Stegmann
  Kommunikationskonsulent
  E-mail: res@dofk.dk
 • Linda Søs Hansen
  Kommunikationskoordinator
  E-mail: lsh@dofk.dk
 • Lene Lausten Simonsen
  Medlemskoordinator
  E-mail: ls@dofk.dk
 • Lise Merkel Lauritzen
  Medlemskoordinator
  E-mail: lml@dofk.dk
 • Nina Rasmusson
  Bogholder
  E-mail: nina@dofk.dk
 • Lone Friis
  Bogholder

Menu
DOFK
Info