• John Petersen
  Direktør
  Tlf. nr.: +45 6315 7440
  E-mail: jp@dofk.dk
 • Connie Mikkelsen
  Formand
  Tlf. nr.: +45 8643 4811
  E-mail: cm@dofk.dk
 • Birgitte Rasmussen
  Kontorassistent
  Tlf. nr.: +45 6315 7440
  E-mail: birgitte@dofk.dk
 • Nina Rasmusson
  Bogholder
  Tlf. nr.: +45 6315 7440
  E-mail: nina@dofk.dk
 • Linda Søs Hansen
  Kontorassistent
  Tlf. nr.: +45 6315 7440
  E-mail: lsh@dofk.dk

Menu
DOFK
Info