KEMISK ARBEJDSMILJØ

ARBEJDSSKADESTYRELSENS RAPPORT VEDRØRENDE ERHVERVSSYGDOMME

Ny udredning om frisører og kræft
En ny udredning om frisører og kræft åbner ikke op for ændringer af fortegnelsen over erhvervssygdomme eller anerkendte påvirkninger. Kun for kræft i urinblæren viste udredningen, at der kan være en sammenhæng mellem påvirkninger fra kemiske stoffer og udvikling af sygdommen. Kræft i urinblæren er allerede på fortegnelsen over erhvervssygdomme og vil fortsat være det.

Øget risiko for blærekræft blandt frisører
En ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse konkluderer, at frisører og barberer har en øget risiko for blærekræft, der kan skyldes erhvervspåvirkninger. Men der er endnu ikke tilstrækkelig dokumentation for, at frisører får brystkræft af deres arbejde.

2007 udgivelse

Kvindelige frisører har en øget risiko for brystkræft sammenlignet med andre danske lønmodtagere, og risikoen synes at stige, desto længere kvinderne er ansat i branchen.
Man kender ikke til påvirkninger i arbejdsmiljøet, der med sikkerhed kan siges at øge risikoen for brystkræft, men organiske opløsningsmidler er under mistanke. Omvendt er der blandt ansatte frisører i Danmark ingen øget risiko for blærekræft som det er set i en række andre undersøgelser.

Ansatte indenfor rengøringsbranchen har en højere risiko for visse alkohol- og tobaksrelaterede kræftsygdomme end andre danske lønmodtagere. Forklaringen skal formentlig findes i en livsstil med mere tobak og alkohol end hos gennemsnittet af befolkningen.

Rapporten er en del af en større undersøgelse, der kortlægger kræftrisikoen blandt ansatte i forskellige erhverv i Danmark. Undersøgelsen omfatter mere end en halv million lønmodtagere, som i perioden 1970-2003 fik konstateret kræft.

Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for rengøringsvirksomhed og frisører i Danmark

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Service

Frisører og kræft – få yderligere oplysning…

Johnni Hansen Institut for Epidemiolgisk Kræftforskning v. Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Risikoen for kræft blandt frisører


Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info