MILJØPORTAL

GRØN FRISØR

Dette dokument er blevet til på baggrund af, at der i følgende bekendtgørelser og vejledninger mangler en definition af ordet Grøn med henblik på, hvilke produkter der skal arbejdes med. Bekendtgørelse om uddannelsen til frisør, bek. nr. 138 af 01/03/2006, Vejledning til bekendtgørelse nr. 700 af 1.juli 2005 Bekendtgørelse om uddannelsen til kosmetiker, bek. nr. 671 af 29/06/2005 som ændret ved bekendtgørelse af 7499 af 21.juli 2005 om frisøruddannelsen.

I vejledning til bekendtgørelse nr. 671 af 29.juni 2005 om kosmetiker uddannelsen af 1.juli 2005” er brugt ordet ”grøn”. Dette dokument beskriver handlemåder samt frisørprodukter således at frisørlærerne på den grønne linie på frisørskolerne har nogle rammer at arbejde ud fra på skolens grønne linie. Dokumentet definerer ordet ”grøn” ud fra eksisterende viden og skal opdateres hvert halve år da der sker produktudvikling.

Grøn Frisør-ordningen startede i 2005 i København og er i 2008 blevet landsdækkene under navnet Grøn Salon. Kriterierne for at være Grøn Salon er skrappere end dem vi startede med.

Salonindehaveren eller en ansvarlig i salonen skal have været på kursus for Grønne Saloner, og i en Grøn Salon må der kun gives behandlinger med sundhedsvenlige produkter – se mere på groensalon.dk

Frisørerne, der er medlem af Københavns Miljønetværk, er egentlig en del af vores butikskoncept. Men da der er så meget fokus på dem, og fordi der er helt særlig miljøforbedringspotentialer hos frisørerne, har de fået deres eget område på miljønetværkets hjemmeside.

En ny diplomordning holder de farligste kemikalier væk fra hylderne i frisørsalonerne. Og de ansatte ved, hvor de kan søge job i et mere sikkert fysisk arbejdsmiljø.

Med konceptet Grøn Salon bliver det synligt i gadebilledet, hvor man som kunde kan finde en mindre risikofyldt hårpleje. Nu behøver man ikke længere spørge sig for eller sidde i stolen og tænke på, hvad man egentlig bliver udsat for. Nu er det nok bare at kigge efter mærkaten. Sidder den på døren, er man i gode og miljøbevidste hænder.


Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info