marts 15, 2023 /

Nye satser i overenskomsten

Så er der indgået forlig på både frisør- og kosmetikeroverenskomsten.

Forliget er meget “smalt”, hvilket vil sige, at det udelukkende er det, som er givet i industriforliget, som faget kan bruge og som vi ikke har kunnet undgå, som er givet til DFKF.

I overskrifter betyder det på begge overenskomster at:

Garantilønnen for fuldtidsansatte stiger pr. 1. marts 2023 til 149,75 kr. og fra 1. marts 2024 til 154,25.

Garantilønnen for deltidsansatte stiger pr. 1. marts 2023 til 152,75 kr. og fra 1. marts 2024 til 157,25 kr.

MEN det er kun garantilønnen der stiger. Provisionslønnen stiger ikke! Ligger personalelønninger over garantilønnen, så er det udelukkende op til jer, om der skal ske en stigning.

Elevlønninger stiger til følgende:

Pr. 1. marts 2023 for elever under 18 år:

 1. læreår: 3048,35 kr./uge
 2. læreår: 3398,65 kr./uge
 3. læreår: 3714,55 kr./uge

Pr. 1. marts 2024 for elever under 18 år:

 1. læreår: 3155,04 kr./uge
 2. læreår: 3517,60 kr./uge
 3. læreår: 3844,56 kr./uge

Pr. 1. marts 2023 for elever OVER 18 år:

 1. læreår: 3487,20 kr./uge
 2. læreår: 3839,05 kr./uge
 3. læreår: 4110,48 kr./uge

Pr. 1. marts 2024 for elever OVER 18 år:

 1. læreår: 3609,25 kr./uge
 2. læreår: 3973,42 kr./uge
 3. læreår: 4254,35 kr./uge

AUB satsen er stadig gældende som lønnen på 1. læreår. Pt. 2890 kr./uge

Barsel: Her kommer der pr. 1. juli 2023 en forhøjelse af det ekstra pensionstillæg under barselsorloven. Bidraget for arbejdsgiveren vil blive 18,45 kr./time og fra den ansatte 3,69 kr./time i 10 uger (lige pt. 14 uger) Her forventer vi beløbet refunderes af DA-barsel.

Forældreorloven vil ligeledes for børn født 1.juli 2023 eller efter denne dato kunne forlænges med 2 ugers betaling fra arbejdsgiveren. (Det meste af udgiften forventes dækket af DA-barsel)

Pensionen vil fra 1. juni 2023 stige til 10% for arbejdsgiveren, mens den ansattes pension sættes ned til 2%. Sundhedsbidraget vil fortsat udgøre 0,15%.

Særlig opsparing sættes fra 1. marts 2024 op til 8 %. En stigning på 2%.

Søndagsarbejde vil fra 1. marts 2023 koste 118,99 kr./time og fra 1. marts 2024 123,15 kr.

8-21 tillæg på hverdage vil fra 1. marts 2023 koste 29,75 kr./time og fra 1. marts 2024 30,79 kr./time.

8-21 tillæg på lørdage vil fra 1. marts 2023 koste 59,50 kr./time og fra 1. marts 2024 61,58 kr.

Det var det bedste (og det eneste) som vi kunne opnå, og vi er glade for at det blev til til et forlig. Man skal huske på, at en overenskomstforhandling ikke er en 1-1 forhandling. Det er en forhandling, hvor arbejdsgivere køber sig “arbejdsro” de næste 2 år, og i forhold til mange andre forlig denne gang, så kan vi kun være tilfredse med resultatet. Industriforliget har ikke gjort det nemt for nogen denne gang.

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & vejledning

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info