juni 18, 2021 /

Leder – Juni/Juli 2021

Faglig voldgift

I forbindelse med at Ferieordningen blev nedlagt den 1. september 2020, og svendene overgik til en ny SH-ordning, hvor de nu får udbetalt SH, feriefridags- og Særlig opsparing med deres løn hver gang, opstod der en udfordring med elevers afregning af SH i forbindelse med deres færdiggørelse af uddannelsen. I overenskomsten står der, at der skal afregnes skyldig SH-betaling af det sidste læreår til eleven, der bliver udlært. Imidlertid bliver eleven som udlært efter den nye ordning med det samme tildelt betalingen af SH, Feriefridags- og Særlig opsparing. Derfor var dofk´s holdning, at denne passus skulle falde væk, idet vi mener, at eleverne vil blive dobbeltkompenseret. DFKF var ikke enige med os, og derfor anlagde vi fra dofk´s side en Faglig Voldgift. Dette er en retssag, hvor en højesteretsdommer kommer frem til en afgørelse, som ikke kan ankes.

Desværre tabte vi denne sag. Dommeren var som sådan enig i vores argumenter men mente ikke, at juraen gik vores vej, og derfor tabte vi sagen. MEN! Denne omkostning har I som mestre selv mulighed for at reducere betydeligt. Størrelsen af betalingen hænger nemlig sammen med, hvor meget ferie, eleven mangler at afholde den dag, hvor eleven bliver udlært. Det vil sige, at mangler eleven at afvikle mange feriedage, er regningen for skyldig SH-betaling større, end hvis eleven får afviklet al ferie – eller i hvert fald de fleste af de tilgodehavende feriedage. På den måde har I selv mulighed for at minimere udgiften, hvilket gør, at I selv har indflydelse på størrelsen af betalingen. Inde på vores Mestersider finder i en større omtale af denne sag.

DM 2021

DM-Udvalget har for nylig afholdt møde og har besluttet at afholde et fysisk DM den 14. november 2021 på Hansenberg i Kolding. Vi synes, det er vigtigt, at vi igen får gjort noget for at få fokus på det gode håndværk ”live”. Mange ting har i Coronatiden kørt online på sociale medier, men vi er sikre på, at frisørerne glæder sig til at komme ud og mødes og dyste med hinanden igen. Samtidig med afholdelsen af dette DM, afholdes der også Skolekonkurrencer og naturligvis også ”Årets Frisør” for både elever og mestre/svende. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle, både skoler og alle frisører der ønsker at stille op til DM og ”Årets Frisør”. Vi håber, I vil bakke godt op om dette arrangement, så vi igen kan få gang i konkurrencerne til gavn for vores fag. Det plejer at være en spændende og utrolig inspirerende dag, hvor faget præsenteres på flotteste vis.

Sommer 2021

Jeg vil gerne slutte af med at ønske jer og jeres personale en rigtig dejlig sommerferie. Det har, uden at jeg lyver, været et forfærdeligt år for jer. Et år præget af nedlukning, restriktioner, økonomisk kaos og en kæmpe usikkerhed. Hverdagen har været præget af utrolig mange frustrationer, hvilket jeg så udmærket forstår. Vi har i dofk gjort ALT, hvad vi kunne for at hjælpe jer, og vi gør det stadig. Men jeg forstår godt den usikkerhed, som er blevet en permanent del af jeres hverdag efter denne ”rutschetur”. Jeg er fra politisk side blevet lovet, at der ved årets udgang vil ligge en køreplan for, hvordan en pandemi fremadrettet skal håndteres økonomisk, hvis dette mareridt igen om mange år skulle opstå. Jeg vil have ekstremt meget fokus på denne politiske udmelding og arbejde på, at løsningen vil blive meget mere retfærdig, end det har været tilfældet under denne pandemi. Vi må og skal lære noget af det, som vi har været igennem.

Men nu lysner det, og med disse ord vil jeg sende jer på en velfortjent ferie, hvad enten det er i Danmark eller under sydens sol, hvor vi nu også så småt må begynde at tage hen. Lad os nyde alle disse lyse timer og på den måde glæde os over, at vi forhåbentlig snart har vores helt ”almindelige” hverdag igen😊

Rigtig god ferie! Vi ses igen til august!

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info