februar 16, 2021 /

Forlængelse af uddannelsesaftalen grundet nedlukning af virksomheder

Det er muligt at forlænge uddannelsesaftalen i det omfang det er nødvendigt, for at eleven kan nå uddannelsens mål.

Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode efter en konkret vurdering forlænge elevens praktiktid, hvis eleven er omfattet af den midlertidige ordning om lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked og får afbrudt sin praktikuddannelse som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Virksomheden kan også rette henvendelse til det faglige udvalg, hvis der ikke er enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse eller hvis eleven ikke tager initiativ til at afklare behovet herfor. Det faglige udvalg fastsætter herefter et tillæg til uddannelsesaftalen, hvorved uddannelsestiden forlænges med et tidsrum fastsat af udvalget, eller træffer beslutning om, at forlængelse ikke findes nødvendig.

 

Vil I ansøge om forlængelse af uddannelsesaftalen, skal I gøre følgende:

Er mester og elev enige om forlængelse af uddannelsesaftalen på baggrund af nedlukning af virksomheden og eleven ikke har kunnet opnå de kompetencer svarende til elevens niveau i uddannelsesforløbet, sender mesteren en ansøgning til Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere på mail sus@sus-udd.dk.

Mesteren skriver virksomhedens navn og cvr nummer i ansøgningen.

I ansøgningen skal der også ligge en samtykkeerklæring fra eleven, hvor der skal stå, at eleven medgiver enighed i forlængelse – svarende til nedlukningsperioden. På erklæringen skal eleven skrive dato og en håndskrevet underskrift.

 

 

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info