august 17, 2020 /

Leder – august 2020

Elever og SH-betaling ved uddannelsesafslutning

Som I jo ved, er Frisørfagets ferieordning under afvikling, da vi overgår til samtidighedsferie. I den forbindelse er der blevet lavet en aftale med DFKF om, at fra 1/9 2020 vil assistenterne få udbetalt deres SH-betaling på de 11,25% sammen med deres lønudbetalinger. Dette betyder jo så, at elever, der har en fuldlønsordning frem til udlæringsdatoen, overgår til en direkte SH-betaling med det samme hver eneste gang, de som nyudlærte får deres løn udbetalt.

Imidlertid står der i overenskomsten, at når en elev bliver udlært, skal der ske en afregning af SH-betaling (7,25%) af optjeningen i deres sidste læreår. Dette skyldes, at som det er nu, er der ingen SH-betaling til nyudlærte elever. De skal først optjenes. Vi har naturligvis talt med DFKF, om at det ikke er rimeligt. Der vil på den måde ske en dobbelt betaling til en elev, hvis hun/han både skal have afregnet SH-betaling ved uddannelsesafslutning samtidig med, at de overgår til en SH-udbetaling hver gang, de får løn som assistent.

Imidlertid har både Lone Frost og jeg haft en opfattelse af, at vi ikke kunne lave en tilsvarende aftale for eleverne, som vi har lavet for assistenterne – at en elev kun skulle have løn for de timer, som hun/han arbejdede, men derimod ikke løn på SH- og feriefridage. Til gengæld skulle de så have 7,25% hver gang, de ville få løn. Derfor var vi, Lone Frost og jeg enige om, at vi nu lavede aftalen for assistenterne, og så måtte vi siden hen se på en aftale for eleverne.

Efterfølgende har jeg så via DA fundet ud af, at en sådan ordning for elever godt kan aftales. Derfor tog vi fra dofk’s side igen kontakt til DFKF om, at en aftale var mulig at lave. Imidlertid har DFKF nu indtaget den holdning, at der ikke er behov for at lave en aftale for elever. De har nu den opfattelse, at denne betaling siden indførelsen af paragraffen i 2000 er blevet til en løndel, og derfor ikke kan fjernes. Det er vi jo absolut ikke enige med dem i.

Hele baggrunden for at indføre den aftale dengang var jo, at en elev ikke skulle stå uden penge, når de ramte SH-dagene. Med den nye ordning for assistenterne vil det jo ikke komme til at ske, og dermed vil en fortsat betaling af SH ved uddannelsesafslutning automatisk blive til en dobbelt betaling.

Derfor har vi fra dofk´s side anlagt an faglig voldgift (retssag, som ikke kan ankes), som finder sted den 7. oktober 2020. Der vil en højesteretsdommer tage stilling til, om den skal fastholdes eller ej. Indtil da skal I afregne som hidtil, og vi har så overfor DFKF taget forbehold for, at hvis vi vinder sagen, kan pengene søges tilbage.

Men vi vil meget gerne opfordre jer til at sørge for, at jeres elever afvikler AL den ferie, de har til gode, inden de bliver udlært. På den måde minimeres jeres betaling af SH ved deres fratrædelse. I skal naturligvis blot sørge for at overholde varslingsreglerne.

Corona

Der er ingen tvivl om, at der er mange af jer, der vil skulle aflevere stort set alle penge for tabt omsætning tilbage, hvis vi ikke får det nuværende regelsæt ændret. Dette skyldes, at I har været ’myre-flittige’ efter genåbningen, hvilket har gjort, at I ikke har mistet mere end 30% i omsætning i forhold til sidste år.

Dette er dybt uretfærdigt, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få det ændret. Ligeledes er pakken med de faste omkostninger så bureaukratisk og tung, at mange af jer har opgivet at søge den. Det spiser simpelthen sig selv op i omkostninger.

 

Det er ikke retfærdigt, at alle ansatte, der har været hjemsendt, kompenseres økonomisk, men den selvstændige, som blev tvangslukket, ikke skal kompenseres i den periode. Vi ved, at SMVdanmark har været meget aktive omkring disse hjælpepakker, og vi er sikre på, at de klør på igen efter ferien.

 

 

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info