april 19, 2020 /

FORBEDRET HJÆLPEPAKKER

Faste omkostninger

Grænsen for faste omkostninger sænkes

Det har været forudsat, at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger på 25.000 kr. i perioden (tre måneder) for at kunne få kompensation. Den grænse nedsættes, således at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. for en tremåneders periode for at kunne få kompensation.

Kompensation til selvstændige

Også hjælp til virksomheder med 10 – 25 ansatte

En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli. Herudover øges kompensationsgraden fra 75 pct. til 90 pct., og grænsen for det maksimale antal fuldtidsansatte i virksomheder omfattet af ordningen hæves fra maksimalt 10 til maksimalt 25. For selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent øges kompensationsgraden til 100 pct. (dog maksimalt 23.000 kr.) i perioden med forbud under forudsætning af, at der kan opnås statsstøttegodkendelse.

Ændringerne vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020. Det betyder, at selvom du allerede har ansøgt, vil du kunne blive omfattet af de nye regler og de højere kompensationsgrader. Det vil dog kræve, at du søger igen.
Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og justering af kompensationsgraden. Det er også fra midt i maj, at virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte kan søge. Indtil da vil du fortsat kunne søge efter de nuværende regler.

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info