november 18, 2019 /

Arbejde jul og nytår

Planlæg allerede nu

 

I ugen før jul er der mulighed for at medarbejderne kan arbejde flere timer end normalt. Hvis salonen vil bruge denne mulighed, skal man være opmærksom på, at der er varsler der skal overholdes. Salonen bør allerede nu begynde at overveje, hvordan salonen skal holde åbent i ugen op til jul og i ugen efter jul.

I år falder juleaftensdag på en tirsdag, hvor salonerne i henhold til overenskomsten ikke kan kræve medarbejderne på arbejde, da Juleaftensdag er at betragte som en søgnehelligdag. Salonen må gerne holde åbent Juleaftensdag, men uden personale.

I overenskomstens står der bl.a. om arbejde omkring jul og nytår:

 • Flytning af den lange arbejdstid til kl. 20.00 fra en ugedag til en anden skal varsles over for svenden 4 uger forud.
 • Flytning af fast ugentlig fridag for svende og mesterstedfortrædere kan i uger med søgnehelligdage flyttes til afholdelse indenfor den efterfølgende 16 ugers periode, eller der kan betales overarbejdsbetaling for dagen. Parterne skal til enhver tid forhandle.
 • Søndagen før jul må der arbejdes til kl. 20.00.
 • De sidste 6 hverdage før jul kan der arbejdes til kl. 20.00.
 • Ovenstående skal altid varsles med mindst 4 uger.
 • I juleugen kan der udføres overarbejde i indtil 12 timer, medens overarbejdet er ubegrænset for mesterstedfortrædere.
 • Der betales for overarbejde 50 % tillæg til timelønnen.
 • Svende som arbejder søndagen før jul, får de timer dette arbejde omhandler, inkluderet i den 37 timers arbejdsuge, samt dertil 100 % til timelønnen.
 • Overarbejde kan også afspadseres med 1 ½ time for hver optjent time, da uden tillæg. Ved afspadsering time for time skal der betales afspadseringstillæg.

 Nytårsaftensdag

 • Nytårsaftensdag kan der arbejdes til kl. 14.00.
 • Hvis du sædvanligvis skulle have arbejdet efter kl. 14.00 denne dag, kan du med 4 ugers varsel flytte timerne efter kl. 14.00 til andre uger i en 16 ugers periode.
 • Bemærk, at der skal betales løn for timer efter kl. 14 nytårsaftensdag, hvis der skulle have været arbejdet i disse timer og de ikke er varslet til et andet tidspunkt.
 • Hvis det aftales, at salonen lukker tidligere end kl.14, kan arbejdstiden for den enkelte medarbejder reduceres med det antal timer, salonen måtte lukke tidligere end kl. 14 nytårsaftensdag.

Helligdagsbetaling

Helligdagene ”Juleaftensdag”, 1. + 2. juledag og 1. nytårsdag får svenden betaling igennem S/H-ordningen.

Salonen skal ikke udbetale løn for ”Juleaftensdag”, 1. + 2. juledag og 1. nytårsdag. (Gælder ikke for elever, som skal have løn for dagene).

Har du spørgsmål til ovenstående og eventuel til hvordan du skal forholde dig, er du meget velkommen til at kontakte dit sektionskontor.

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info