august 12, 2019 /

Den nye ferielov

Den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020. Men inden da er der en overgangsordning fra gamle regler til nye. Dette for at man ikke skal kunne afholde dobbelt ferie – opsparet ferie og samtidighedsferie.

Hvad indebærer overgangsordningen?

Den nye ferieordning med samtidighed træder i kraft den 1. september 2020. Ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, “indefryses”, og kan ikke afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det svarer til, at man med den nuværende ferieordning udbetaler det sidste års optjente ferie, når man forlader arbejdsmarkedet. I stedet kan lønmodtageren afholde betalt ferie, der er optjent ved samtidighedsferie.

Hvordan skal jeg forholde mig?

Svende ansat

Ifølge frisørfagets overenskomst skal der betales 12,5% i feriepenge og de skal kvartalsvis indbetales til Frisør- og Kosmetikernes Ferieordning.

Derfor skal du ikke forholde der til indefrysningsperioden, da du har indbetalt løbende og det vil således være Frisør- og Kosmetikernes Ferieordning, der vil sørge for at overføre nettoferiepengene til ”Lønmodtagernes Feriemidler” senest den 31. december 2020.

Det vil sige at du gør som du plejer i forbindelse med feriepengeafregning.

Elever ansat

Har du elever ansat skal du også beregne 12,5% i feriepenge af optjent løn i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Når vi taler om vores elever, så er de jo ansat på funktionærlignende vilkår. Altså ferie med løn, hvor man afregner skyldige feriepenge, den dag de er udlærte.

De optjente feriepenge skal beskattes og nettoferiepengene skal indbetales til ”Lønmodtagernes Feriemidler” senest den 31. december 2020.

Det kan ske på to måder:

Man kan vælge – samtidig med eleven har fuld løn under ferie – at påbegynde indbetalingen af feriepenge på 12,5 % i indefrysningsperioden fra 1. september 2019 frem til 31. august 2020.

Det er naturligvis en ekstra omkostning.  Man slipper for at skulle afregne det store beløb på én gang for indefrysningsperioden den dag eleven stopper i salonen, og man slipper for årligt, at skulle indberette den værditilvækst der måtte være, til ”Lønmodtagernes Feriemidler”.

Virksomheden beholder opsparingen

Beholdes opsparingen i virksomheden skal der beregnes og indberettes løbende i indefrysningsperioden. Herefter skal beløbet årligt tilskrives en værditilvækst (forrentes). Når eleven stopper, skal det samlede beløb indbetales til ”Lønmodtageres Feriemidler”.

Medlemmer med et ApS – Ikke omfattet af ferieloven

Køre du løn igennem Proløn – læs flg.: Hvis en direktør/ejer af virksomheden ikke er omfattet af ferieloven, skal I anvende lønart 9379 ”Feriedage/år” og lønart 9380 ”Feriepengeprocent” med ”0” i antal, for at indikere, at der ikke skal indberettes feriepenge til fonden.

Mere information vil løbende blive meddelt i medlemsbladet, på website, i Nyhedsmail og på Facebook.

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info