marts 14, 2019 /

Leder Marts 2019

Facebook

Det seneste stykke tid har vi haft et par sager med mestre, som havner i en ubehagelig situation, nemlig omkring Facebook.

For flere af vores mestre kan det være en hjælp med et ungt menneske i salonen, som måske har mere flair for reklame på de sociale medier end en selv. Det er absolut også en fordel, at man som mester kan inddrage sine ansatte i de opgaver, som for dem falder helt naturligt, hvis det for en selv betyder en masse ”merarbejde”, som man ikke selv er så god til eller har tid til. Der er dog lige én ting, som man skal være opmærksom på.

Det er vigtigt, at I som indehavere af salonen sørger for, at I også selv står som administrator (evt. sammen med jeres medarbejder) for jeres Facebookside, hvis det er en opgave, som I overlader til en ansat.

Vi har på det seneste set flere sager, hvor den ansatte har haft administratorrollen, men da den ansatte så siger sin stilling op, har arbejdsgiveren problemer med at få administratorretten til salonens egen Facebook-side. Det betyder reelt, at den ansatte stadig har tilgang til denne side og kan lægge op og slette efter forgodtbefindende. Vi har endda oplevet, at en ansat har overtaget siden, omdøbt den og slettet indehaveren fra medlemslisten. Dermed havde den ansatte alle salonens kunder, som havde tilmeldt sig denne Facebook-side, inde på sin egen ”nye” side.

Det er derfor yderst vigtigt, at I selv er med ind over hele tiden.

Lønreguleringer pr. 1. marts.

Flere ringer i disse dage vedr. lønstigninger pr. 1. marts. Jeg skal igen gøre opmærksom på, at det udelukkende er fagets garantiløn for assistenter, som stiger 2 kr. Provisionsminimallønnen stiger ikke. Det sker tidligst ved en evt. forhandling om dette til OK-forhandlingerne i 2020. Det betyder, at den medarbejder, der har en aftalt garantiløn, som er højere end den, der står i overenskomsten, ikke har krav på en automatisk lønstigning. En medarbejder har altid krav på en årlig lønforhandling, men det er ikke ensbetydende med, at man får mere i løn. Der er stigninger på andre løndele end lige lønnen, hvilket I kan læse om på mestersiderne.

OK 2020

I disse dage er der knap et år til, at vi igen skal forhandle overenskomst. Lad os håbe, at det går meget bedre næste gang, og at organisationerne kan blive enige om et fælles fodfæste til gavn for hele branchen. Det ville være dejligt. Men det bringer mig også til at opfordre jer til at gå i tænkeboks. Hvis der er ting i vores overenskomst, som I tænker kunne gøres anderledes og bedre i jeres hverdag, så er I mere end velkomne til at sende mig en mail med jeres ønsker. Det I blot skal huske er, at hvis man gerne vil have noget, så skal man som regel også betale noget. Lige omkring dette må I også meget gerne komme med nogle input. Jeg kan ikke love, at vi kommer i land med alle ønsker, men jeg vil hellere end gerne høre, hvad det er, I lægger vægt på ude i salonerne.

Ferieloven 1. september 2020

Den nye ferielov træder i kraft næste år til 1. september. Vi kender naturligvis lovgivningen i overskrifter, men der er stadig en del uafklarede ting, som der forhandles om. Der er en del områder, hvor der pt. arbejdes med at afklare detaljer, såsom f.eks. elever, pension, bonus, og en del andre ting. Omkring påske skulle der komme en manual fra DA, og ministeriet sørger for at komme med en bekendtgørelse til loven. Imidlertid er de underbemandede i ministeriet, så den lader vente på sig. Vi har også stadig nogle ting, som vi skal have løst sammen med DFKF, men I skal bare tage det stille og roligt. Vi skal nok nå det, og vi vil naturligvis informere jer om de sidste ting lige så snart, der er noget på plads. Indtil da skal I bare gøre nøjagtig, som I plejer.

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info