februar 8, 2019 /

Leder Februar 2019

Vigtig faglig voldgift vundet af dofk

Dofk havde anlagt en faglig voldgift mod DFKF, da de havde afvist at godkende 4 forskellige samarbejder i 4 forskellige saloner. I de tre tilfælde var der tale om flere cvr-nr. i samme salon, som DFKF påstod var ”stoleleje”, og i den sidste sag var der tale om et I/S, som DFKF ikke ville anerkende.

Vores medlemmer i de implicerede sager havde indsendt alle de ønskede papirer, som de nu var blevet bedt om, så alle regler var fulgt. Imidlertid havde DFKF givet afslag på samarbejdet med fokus på indholdet i de samarbejdsaftaler, som var indsendt, ligesom også erhvervslejekontrakterne var blevet underkendt. Ligeledes var det også i en af sagerne en begrundelse fra DFKF´s side, om at man ikke mente, at der i samarbejdet mellem de to virksomhedsejere kunne indtjenes en overenskomstmæssig løn.

Den faglige voldgifts opmand var en højesteretsdommer, som tidligere har været inde i vores § 32 sager, så derfor var stoffet for ham ikke nyt. Hans konklusioner på sagerne til disse 4 samarbejder var, at DFKF skulle anerkende dem, og dermed havde vi en masse medlemmer, som blev mere end glade. Nogle af disse sager har kørt siden 2016, og det kræver altså stor tålmodighed og belaster psykisk rigtig meget, selvom den økonomiske udgift ligger hos dofk.

Resultatet af denne voldgift gjorde, at vi blev en del klogere på vores §32.

Vi skal stadig sende et samarbejde ind til DFKF forinden opstart for at få en godkendelse. Men højesteretsformanden udtaler i kendelsen meget tydeligt, ”at det IKKE er organisationernes opgave at påse om vilkår i en interessantskabskontrakt eller lejeaftale er urimelige og i givet fald kan tilsidesættes f.eks. efter aftaleretlige eller lejeretlige regler. Dette spørgsmål må om nødvendigt afgøres i en retssag mellem samarbejdspartnerne, evt. i boligretten. ”Endvidere mener dommeren ikke, at en evt. manglende ”overenskomstmæssig løn” kan gøre, at man ikke kan anses som værende reel selvstændig. Ligeledes kan det, at den ene part i et samarbejde ejer selve bygningen, hvor salonen ligger, heller ikke føre til, at et samarbejde kan underkendes.

Alt dette er en fantastisk sejr for vores medlemmer.

MEN vi skal huske, at det stadig ikke er tilladt, at udleje en betjeningsplads, hvis det er for at gøre en ansat til en ”falsk selvstændig” for på den måde at spare salonen for bl.a. feriepenge, SH, pension osv.  Hvis der derimod er tale om et reelt samarbejde mellem flere virksomhedsejere, som gerne vil minimere deres omkostninger ved at stå i samme lokale, så er det tilladt. Dommeren henviser i øvrigt til, at dette også gør sig gældende i advokatbranchen, hvor mange etablerer kontorfællesskaber. Det er en betingelse, at der er tale om en reel selvstændig, som i enhver henseende har fuld ledelsesret over sin egen virksomhed. Det vil bl.a. sige arbejdstider, ferier, priser, valg af produkter osv.

Vi er mere end lykkelige for, at vi vandt denne sag. Vi er ikke interesserede i de ”falske selvstændige”. Vi ønsker ikke maskerede ansættelsesforhold i branchen, men vi er interesserede i, at vores medlemmer får de samme muligheder for at etablere seriøse samarbejder under samme tag, som i mange andre brancher. Alt andet ville være uretfærdigt.

AUB – VIGTIGT!

 I forbindelse med den seneste offentliggørelse af AUB-satserne pr. 1. januar 2019 skal I være opmærksom på følgende: I forbindelse med elever på 4. læreår, som er på skole, er refusionssatsen nu højere end 4. års lønnen. Dette betyder, at når I får brev fra AUB om refusionsbeløbet i forbindelse med skoleopholdet, så skal i selv sikre jer, at I får givet AUB besked om, at jeres elevs løn er lavere end refusionssatsen. Hvis I intet gør, vil I få for meget udbetalt, hvilket vil betyde, at I efterfølgende vil få en regning med krav om tilbagebetaling. Så sørg derfor for at tjekke grundigt op på dette ved skoleophold for 4. års elever.

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info