december 21, 2018 /

Automatisk refusion fra DA Barsel

Ny procedure for refusion fra DA Barsel fra 2019

DA hjemtager administrationen af DA Barsel, hvilket medfører en række forbedringer og ændringer, bl.a. vil der være en ny procedure for refusion fra 2019. Refusioner fra DA Barsel vil fra 1. kvartal 2019 og frem vil således blive udbetalt automatisk i forlængelse af de offentlige barselsdagpenge. I den forbindelse er det særlig vigtigt, at virksomheden får afsluttet aktuelle refusionssager for 2018 inden den 23. januar 2019.

 

Ny proces for refusioner fra DA Barsel fra 1. kvartal 2019

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) hjemtager fra 2019 administrationen af DA Barsel og laver en række forbedringer og ændringer for ordningen. Som virksomhed i DA Barsel – skal man være opmærksom på følgende i forbindelse med hjemtagelsen:

  • Refusioner vedr. 4. kvartal 2018 og evt. tidligere perioder skal ansøges via den nuværende selvbetjening senest den 23. januar 2019, da sagerne efter hjemtagelsen vil kræve manuel behandling.
  • Refusion vedr. 1. kvartal 2019 og fremefter vil automatisk blive udbetalt på baggrund af virksomhedens anmodning om barselsdagpenge via NemRefusion. DA Barsel får direkte besked fra Udbetaling Danmark. Virksomheden skal således ikke længere aktivt søge om refusion hos DA Barsel. Refusionen vil blive udbetalt til virksomhedens Nem-Konto – og fortsat for hvert kvartal bagudrettet.
  • Virksomheder, der indberetter via selvbetjeningen, vil som udgangspunkt modtage fremtidige indberetningsanmodninger på e-mail i stedet for fysisk post. I den nye selvbetjening er det muligt at betale online via betalingskort eller MobilePay.
  • Virksomheder, der indberetter og betaler via lønservicebureau, kan fortsætte uændret, da det eksisterende dataformat fortsætter.
  • DA Barsel (herunder dabarsel.dk) holder lukket den 31. januar og 1. februar 2019 i forbindelse med implementering af nyt system og ny hjemmeside.
  • Fra mandag den 4. februar 2019 kan DA Barsel kontaktes på nyt telefonnummer: 33 38 94 00.

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info