august 21, 2018 /

Vi ønsker en certificering! – Vi ønsker en fair konkurrence!

Til Folketingets erhvervsordførere

I disse dage er medierne rigtig meget interesseret i frisørfaget pga. af de seneste tal, der viser, at der fra 2012 til 2016 har været en stigning på godt 50% af ufaglærte som nu arbejder i frisørbranchen. Jeg har talt med rigtig mange journalister.

Det er der naturligvis mange grunde til. En af dem er at hver 10. flygtning, som kommer til landet, ønsker at arbejde som frisør. Det viser en undersøgelse, som Røde Kors har lavet. Vores branche er en meget ”billig” branche at starte op i. Det kræver ikke den store økonomiske investering. Vi ser derfor også, at mange kommuner yder en betaling til et kort frisørkursus på en privat frisørskole (bl.a. skolen i Århus), hvorefter at disse flygtninge så starter op som selvstændige. Jeg skal med det samme præcisere, at vi i branchen INTET har imod konkurrence, men den skal være fair!

Disse mennesker, som både får et frisørkursus betalt, og som samtidig kan bevare deres kontanthjælp de første 2 år, hvor de etablerer sig som selvstændige, bliver aldrig en del af det etablerede system. Man sørger på den måde politisk for at etablere et parallelt ”ufaglært” frisørfag. Det er simpelthen ikke i orden. Vi ved, at vores flygtninge og andre, der kan få disse ting betalt af kommune eller staten, aldrig vil blive anerkendt i den etablerede faguddannede frisørverden. De er simpelthen ikke dygtige nok. Men alligevel bliver man ved at ”pøse penge” ud på denne måde.

Vi mangler arbejdskraft i branchen. Altså faglært arbejdskraft! Hvorfor vælger man ikke at hjælpe disse mennesker, som ønsker at blive frisører, ved at bruge de offentlige midler på at lære dem dansk og få dem kompetenceafklaret på vores tekniske skoler, så man kan se hvad de mangler af kompetencer for at kunne få en 4-årig erhvervsuddannelse som frisør. Mange af dem kommer uden tvivl med noget know-how i bagagen, idet den sydlandske kultur jo gør, at de måske allerede har en viden om nogle af de færdigheder, som de skal kunne. Derfor kunne man jo bakke disse mennesker økonomisk op, så de kunne få en rigtig læreplads. På denne måde ville de jo også finde ud af, hvordan det danske samfund er skruet sammen på den rigtige måde. Hvordan skulle de vide, hvad moms, AUB, AES, ATP osv. er……. Det eksisterer ikke i deres lande.

Vi får i branchen pålagt, at vi skal sørge for at tage elever ind, ellers bliver vi straffet. Det harmonerer absolut ikke med, at man politisk fra flere sider støtter økonomisk op om saloner, som er ufaglærte. De skyder op, som paddehætter over alt, og de tager altså ikke elever ind, og på den måde kan de ikke være med til at sikre branchen faguddannet personale.

Adskillige af disse ufaglærte saloner arbejder også med kemikalier. Kemikalier som der fra politisk side er meget fokus på. Alt skal være så sikkert og så sundt som muligt! Bare ikke overfor disse saloner. Vi ønsker en certificering i vores fag, sådan at kunderne kan vide sig sikre på, at de ikke pådrages skader af ufaglærte, som ikke ved hvordan disse kemikalier håndteres, og som virkelig kan skade både kunde og ”frisør”, hvis de ikke håndteres rigtigt. På den måde kommer de til at ligge samfundet til last. Det er jo virkelige mennesker vi arbejder med og ikke rengøringsmidler.

Man kunne også pålægge Arbejdstilsynet, at besøge disse enmands-saloner, så der også på denne måde kom en fair konkurrence.

Derfor 2 store ønsker fra fagets side, hvis vi stadig skal bestå som en erhvervsuddannelse:

Vi ønsker en certificering!

Jeg vil gerne høre hvad argumentationen skulle være for at vi ikke skulle have en sådan, når man med vores kemikalier kan udrette store skader både på sig selv og kunderne, hvis man ikke har lært at håndtere dem.

Vi ønsker en fair konkurrence!

Hvis man starter op som selvstændig frisørmester, så skal man ikke holdes kunstigt i live med kontanthjælp i de første 2 år. Synes I de nuværende regler er fair?

Jeg deltager gerne i et møde med de forskellige erhvervsordførere i Folketinget.

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info