marts 15, 2018 /

Sammenbrud i overenskomstforhandlingerne

Efter mange forhandlingsrunder med DFKF om fornyelse af Frisør- og Wellnessoverenskomsterne, må dofk konstatere, at vi ikke har kunnet nå til enighed med forbundet, og at vi derfor må afvente det mæglingsforslag, som Statens Forligsmand forventes at fremsætte i den nærmeste fremtid. Vores overenskomster vil i konsekvens af den manglende enighed blive fornyet på de vilkår der vil være i mæglingsforslaget, dvs. forhøjelser af lønninger, genetillæg m.m.

dofk har i de mange forhandlingsrunder tilbudt forbundet en række elementer, der alle må ses som forbedringer for lønmodtageren, og også forbedringer som vi vurderer ligger ud over det gennembrudsforlig der er indgået på minimallønsområdet. Når vi valgte at give sådanne tilbud var det med det formål, at få gennemført ændring/fjernelse af § 31 kompagniskabsforhold/stoleleje.

Imidlertid var det på trods af, at vi var villige til at imødekomme forbundet på centrale områder ikke muligt at nå et forlig. Derfor brød forhandlingerne sammen, og vi afventer som nævnt nu mæglingsskitsen, som forventes at afspejle det som det øvrige arbejdsmarked har forhandlet sig frem til. Det er ikke af Forligsmanden oplyst, hvornår mæglingsforslaget fremsættes, men vi forventer, at skitsens indhold vil blive offentliggjort i løbet af nogle dage, og vi vil herefter vende tilbage med en orientering af jer.

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info