marts 15, 2018 /

Mesterbrevskurserne godkendt som driftsudgift af Skat

Fradrag for udgifter til moduler i Mesterbrevskurset er behandlet og undersøgt af SKAT.

Skat har modtaget og gennemlæst kursusbeskrivelserne for de enkelte moduler.

For at få fradrag for kursusudgifter har det betydning, om kurset vedligeholder/ajourfører den faglige viden, eller om der er tale om opnåelse af ny viden i form af videreuddannelse. Hvis kurset vedligeholder/ajourfører den faglige viden, så er udgiften med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten og dermed fradragsberettiget med henvisning til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Modulerne til Mesterbrevskurset består af følgende:

  • Arbejdsmiljø 1 dag
  • Økonomi 2 dage
  • Markedsføring 1 dag
  • Leder 4 dage

Samtlige kurser skal bestås for at få Mesterbrevet.

Det er derfor både frisører med og uden ansatte, der skal gennemgå lederkurset.

For at vurdere om der er tale om ajourføring eller videreuddannelse, er kursusbeskrivelsen sammenholdt med lektionsplanen for grundskolen for frisører. Denne sammenholdelse har vist, at det er en meget lille del af det samlede forløb, der er videreuddannelse. SKAT har derfor vurderet, at der kan gives fradrag for samtlige moduler, som er en del af Mesterbrevet. Ændres der på indholdet af modulerne, skal fradraget vurderes igen.

Hvis SKAT ved virksomhedsbesøg har vejledt en frisør om at rette fradraget for kurset, har frisøren følgende muligheder:

  • Er overskud ved selvstændig virksomhed ikke selvangivet, skal det skattemæssige overskud nedsættes med fradraget for Mesterbrevskurset og overskuddet selvangives inden 1/7 2015.
  • Er overskud ved selvstændig virksomhed selvangivet uden fradrag for kurset, kan overskuddet rettes til det nye korrigerede overskud.

Du kan altid rette dit selvangivne overskud for 2014 senest den 1. maj 2018. Du kan rette det på WWW.SKAT.DK under Borger – Årsopgørelse – Årsopgørelsen 2014. Log på med NemId – klik derefter på ret årsopgørelse.

Dig & din salon

De bedste vilkår for at drive salon i Danmark.

Læs mere her

Jura & regler

Personlig rådgivning om arbejdsregler og vilkår i branchen.

Læs mere her

Kontante fordele

Attraktive samarbejdsaftaler til både privatliv og arbejdsliv.

Læs mere her
KURSER
Frisørfagets høje faglige niveau er afgørende for både dig og branchen, og med et stærkt kursusprogram tager vi i dofk ansvar for, at du gennem hele din karriere kan stå stærkere.
Menu
DOFK
Info