Elev i frisørfaget

frisørfaget kommer der ca. 700 – 800 elever i lære om året.

Har du interesse i at læse mere om uddannelsen, regler m.m. kan du gå ind på Frisørfagets Fællesudvalgs website.

På siden kan du finde alle oplysninger om frisør- og kosmetiker uddannelsen, ligesom du kan se hvilke svendeprøvediscipliner der er benyttet ved de senste svendeprøver.

Den danske frisøruddannelse er godkendt i hele EU, og er den første erhvervsuddannelse i Danmark der er EU certificeret, hvilket fremgår af svendebrevet. Læs mere på hjemmesiden

www.frisorfaget.dk

 Ny international karakterskala

Gældende fra 1. august 2007 ved frisør- og kosmetikerfagets svendeprøver.

guld = karakteren 12
sølv = gennemsnitskarakteren 9,5
bronze = gennemsnitskarakteren 8,0
ros = gennemsnitskarakteren 7,0
bestået = 02


Menu
DOFK
Info