Lønsumsskema - optjeningsåret 2018

Husk: Hvis et punkt på din indberetning er lig kr. 0 (nul), skal der indsættes et "0".
Klik her for at se vejledning

Information


Information
* I 2018 - AM-pligtig A-indkomst
Type nr. 0013 i eIndkomst.
Se evt. i vejledningen
* I 2018 - ATP, her tages 1/3 del, som er medarbejderens egen andel
Type nr. 0046 i eIndkomst.
Se evt. i vejledningen
* I 2018 - lønmodtagers andel pension
Type nr. 0147 i eIndkomst.
Se evt. i vejledningen
* Elevers lønsum
Se evt. i vejledningen
Elevers lønsum udfyldes kun, såfremt salonen er med i dofk's barselsrefusionsordning og ikke indbetaler/ afregner automatisk igennem lønservicebureau.
I uge 3, 2019 har salonen haft følgende ansatte:
Se evt. i vejledningen
Bekræftelse
(*E-mail) For at få en kopi af det indsendte skal e-mail adresse udfyldes.

Hent vejledning