• Bliv medlem

    Hos Dofk styrker vi selvstændige frisører og kosmetikere og vilkårene for branchen. Derfor har vi stor viden om dit fag, din branche og de udfordringer, du kan møde i din salon. Vi arbejder hver dag for at udvikle dit fag og skabe respekt om det.

    > De selvstændige frisørers fagorganisation for bedre branchevilkår
    > Attraktive medlemsfordele, forsikringer og pensionsordninger
    > Gratis rådgivning og juridisk hjælp om branchens regler

    Læs mere

Åbent brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Som formand for dofk (Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere) tillader jeg mig hermed at skrive til jer alle.

Dette er et råb om hjælp fra en branche, som bliver mere og mere presset. Jeg repræsenterer knap 2.700 medlemmer ud af en branche på godt ca. 6.000 frisørsaloner på landsplan. Vi har gennem de seneste år erfaret store problemer i branchen på baggrund af den lokalpolitik, der føres med hensyn til at få flygtninge integreret i Danmark. Fra kommunernes side gøres der nemlig et stort arbejde for at få bl.a. syriske flygtninge ud på arbejdsmarkedet for at lære det danske sprog. Dette skyldes naturligvis også, at kommunerne kun får 30 % i tilskud til en flygtning, hvis vedkommende går hjemme, mens der ydes et tilskud til kommunen på 50 %, såfremt det lykkes at få personen ud i noget jobpraktik.

Intentionerne er vældig gode, hvis det ikke er fordi vi til stadighed ser mange eksempler på, at en flygtning placeres i arbejdspraktik i en frisørsalon i nogle måneder, for derefter selv at etablere en salon, hvor der klippes til en uhørt lav pris. En pris man ikke har mulighed for at konkurrere med, hvis man er indehaver af en salon, hvor man betaler enhver sit, og hvor man beskæftiger personale, både udlærte og elever.

Vedhæftet er blandt andet en oplevelse fra et af vores medlemmer, salon L.A. Company i Haderslev, som gerne ville hjælpe en ung mand fra Palæstina med at gøre ham klar til at påbegynde en godkendt 4-årig frisøruddannelse. Den unge mand var slet ikke interesseret i dette. Han ville gerne på universitetet, og ville derfor blot lære dansk, hvilket for ham var fint i en salon, idet han så kunne lære at klippe lidt, hvilket han så efterfølgende kunne udøve lidt på hobby-niveau, når han begyndte på sit studium.

Endvidere er et eksempel vedhæftet, hvor en syrisk ung mand har været ude i to af sine landsmænds saloner i Kolding i frisørpraktik, hvorefter han har etableret selvstændig salon i Kolding. Det er ikke lykkedes mig at finde ud af, om der også ydes ”iværksætter tilskud” til disse mennesker. Men det virker mærkeligt, at man som flygtning har midlerne til at købe saloner overalt i landet, hvoraf mange af dem er store og flotte.

Der er også eksempler fra Kalundborg, hvor vores sektion Sjælland har skrevet til kommunen. Her har den person, der har været i arbejdsprøvning ligeledes etableret en ”billig-billig salon”.

Jeg er naturligvis godt klar over, at når vi råder vores medlemmer til at sige nej tak til at tage disse mennesker i arbejdspraktik, så bliver de tilbudt at komme i arbejdspraktik hos deres egne landsmænd, der i forvejen har etableret disse lavprissaloner. Et konkret eksempel er vedhæftet. Denne salon har så mulighed for at få en gratis arbejdskraft i en længere periode…… Det er altså ikke i orden. Hvordan skal vi kunne blive ved med at tage unge mennesker i lære, når vores fag hele tiden udhules af disse billige saloner, som etableres på baggrund af indirekte tilskud fra staten Danmark, først til sprogoplæring, hvor der også iagttages hvordan man klipper, og senere ved at disse saloner modtager gratis arbejdskraft?

Jeg har ligeledes vedhæftet en tidligere artikel fra Herning kommune, hvor man har søsat et projekt for flygtninge, kaldet Medborgerklassen. Disse flygtninge kan vælge mellem seks forskellige værksteder frisør, køkken, systue, træ, have eller transport og chaufførværksted. Alle brancher, hvor man, for få midler, efterfølgende har mulighed for at slå sig ned som selvstændig. Jeg har skrevet til Hernings borgmester, Lars Krarup, for at orientere ham om problematikken i vores fag. Efter 2 rykkere fik jeg et svar, men ikke fra Lars Krarup, men en ansat ved kommunen. Et svar som jeg reelt ikke kunne bruge til noget.

Jeg er fuldt ud klar over, at vi skal have flygtningene integreret. Alt andet kan vi ikke holde til i det lange løb. Men det er direkte samfundsskadeligt, når udfasningen af disse mennesker kun sker i meget få fag. Prøv engang at gå en tur i Københavns gader, og for øvrigt også i de øvrige byer i det resterende Danmark. Vores fag er oversvømmet! Og jo flere der kommer af disse billige saloner, jo mere stjæler de fra de etablerede saloner med uddannet personale ansat. De kan simpelthen ikke konkurrere med disse priser, hvis de skal betale enhver sit. For det gør alle de små saloner, hvor der klippes for 100 kr. vel også ……….? Det tror jeg desværre ikke!

På TV Østjylland var der et indslag med en kontanthjælpsmodtager fra Syrien, som var begyndt som mobilfrisør. Han behøvede kun 3 kunder af 99 kr. om dagen for at kunne klare sig bedre end med kontanthjælp. Så er det lige at man ikke kan kende det land, som han lever i…. Er det Danmark? Vi andre føler os grundigt til grin.

Jeg mener, at det klinger hult, når I (jer på Christiansborg) som politikere forsøger at profilere vores erhvervsuddannelser, som værende fantastiske (hvad de så absolut er) mens I så samtidig er ved at underminere et helt fag, som allerede nu efterspørger arbejdskraft, som ikke er tilstede. Mere og mere af vores omsætning ligger ude i disse saloner, som enhver kan se, må have svært ved at betale alt det, som de skal i Danmark.

Fra fagets side havde vi i hele 2015 et tæt samarbejde med Skat, hvor der har været foretaget 1039 anmeldte tilsyn i saloner. Dette skete på baggrund af, at vi i branchen selv havde bedt om, at få ryddet op i sort arbejde. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi er nødt til at få vores politikere til at forstå, at vi er stolte af vores 4-årige uddannelse, og derfor skal I også kritisk vurdere, hvordan man skal hjælpe flygtninge med at få en sprogforståelse. Det MÅ ikke være på bekostning af en hel branches eksistens. I Storkøbenhavn blev der i 2015 ligefrem nedsat en Task-Force gruppe, der lavede kontrolaktioner i disse salontyper, da man er vidende om, at der i disse saloner arbejder mange af anden etnisk herkomst uden opholdstilladelse. Jeg havde først på året 2015 møde med gruppen, som selv kontaktede mig. En sådan indsats må intensiveres over hele landet. Det er fint man vil tjene penge i dette land, men man må også lære vores gæster, at al den velfærdsydelse som de nyder heroppe, den koster penge. Mange penge, og den skal de naturligvis også være med til at finansiere!

Som et forslag til en mere fornuftig anvendelse af økonomiske midler kunne vi foreslå at den pengestrøm, der i øjeblikket tilgår flygtninge, overføres til virksomhederne i mange forskellige brancher, som vil påtage sig den rolle at integrere en flygtning i en dansk virksomhed. Det kræver arbejdstimer og dermed ressourcer. På den måde vil de tilkomne få en meget bedre indsigt i, hvordan en virksomhed skal drives i Danmark. Man kunne mindske arbejdsløsheden på denne måde, og man ville komme meget sort arbejde til livs. Det ville være meget bedre for alle parter, og de tilkomne ville få en meget større forståelse at det danske velfærdssystem. Jeg ved vores søsterorganisationer i Norge og Sverige arbejder for et tilsvarende politisk tiltag.

En oplagt mulighed for at beskytte branchen ville også være, at man som i andre brancher fik en autorisation. Dette ønskes også på baggrund af, at vi arbejder med produkter, som kræver et indgående kendskab til håndteringen af dem og til brugen af værnemidler. Man kan udrette utrolig stor skade med vores kemi, hvis man ikke har en væsentlig viden til at håndtere disse ting.

Jeg håber virkelig, at disse problemstillinger giver stof til eftertanke. For vores medlemmer er det en stor udfordring. Vi har stor forståelse for, at flygtninge skal hjælpes og integreres, men ikke på bekostning af en hel branche. Jeg stiller meget gerne op til et møde, hvor der er evt. er mulighed for at drøfte denne, for os, store problemstilling.

Connie Mikkelsen
Formand

 

De små nyheder

dofk medlemsbladet

I september har dofk haft en del klager over manglende blad eller at der blev leveret for mange blade.

Læs mere …
Spar penge på kortbetaling

dofk og Swedbank har indgået aftale om store besparelser på kortbetaling / indløsningsaftale.

Læs mere …
Den nye overenskomst

Nu er den nye frisøroverenskomst 2017 klar. Du kan se og læse den her.  Den trykte Frisøroverenskomst udsendes sammen med fagbladet i september.

Landet rundt

Tillykke til Birte

STORT TILLYKKE til Birte Kjær McDonald fra Frisøren i Veri.

Læs mere …
Tillykke til Nicole Christiansen

STORT TILLYKKE!

På det seneste Markedsføringskursus i Randers har Nicole Møller Christiansen fra Salon Hårværk i Fredericia modtaget Mesterbrev.

Læs mere …
Tillykke med Mesterbrevet

STORT TILLYKKE!

På det seneste Arbejdsmiljøkursus i Randers har Kirsten Krogsgård Olesen fra Salon K i Skjern og Jette Gosvig fra Klippestudie ApS i Beder modtaget Mesterbrev.

Læs mere …

Bliv medlem

Læs mere om at blive medlem af dofk.
Vi har masse af gode fordele og tilbud!

Fagbladet dofk

Læs den sidste nye udgave eller kig igennem
alle de forrige – alt sammen online!

Skaf et medlem

Og få et gavekort til værdi
af 500 kroner

dofk Sekretariatet

Islands Brygge 26, 6. sal

2300 København S.

Tlf. +45 63157440

dofk@dofk.dk

dofk Fyn

Faaborgvej 41 A

5250 Odense SV

Tlf. +45 63173440

fyn@dofk.dk

dofk Jylland

Dytmærsken 14, 2. th.

8900 Randers

Tlf. +45 86434811

jylland@dofk.dk

dofk København

Smallegade 10, 1.

2000 Frederiksberg

Tlf. +45 38872804

kbh@dofk.dk

dofk Sjælland

Energivej 3

4180 Sorø

Tlf. +45 58533055

sjaelland@dofk.dk