• Bliv medlem

    Hos Dofk styrker vi selvstændige frisører og kosmetikere og vilkårene for branchen. Derfor har vi stor viden om dit fag, din branche og de udfordringer, du kan møde i din salon. Vi arbejder hver dag for at udvikle dit fag og skabe respekt om det.

    > De selvstændige frisørers fagorganisation for bedre branchevilkår
    > Attraktive medlemsfordele, forsikringer og pensionsordninger
    > Gratis rådgivning og juridisk hjælp om branchens regler

    Læs mere

Efter flere forhandlingsrunder lykkedes det ikke at nå til enighed om en fornyelse af overenskomsterne. Derfor er vi denne gang omfattet af forligsmandens mæglingsforslag, som har været til afstemning og nu er vedtaget. De fleste ændringer har virkning med tilbagevirkende kraft til 1. marts 2017. 

Her bringer vi de væsentligste ændringerne af fornyelsen af Frisør- og Wellness overenskomsterne:

Lønninger

Mæglingsforslaget der netop er vedtaget indebærer, at mindstebetalingen skal stige med kr. 2 pr. time. Det betyder følgende på lønnen:

Fuldtid

Pr. 1. marts 2017 er:

Garantilønnen
Pr. time kr. 133,75 – pr. uge 4.948,75.

Da provisionsminimallønnen ikke er forhandlet og ikke omfattet af mæglingsforslaget vil denne være uændret.

Deltid

Pr. 1. marts 2017 er:

Garantilønnen
Pr. time kr. 136,75

Da provisionsminimallønnen ikke er forhandlet og ikke omfattet af mæglingsforslaget vil denne være uændret. 

Lønregulering

For fuldtidssvende, der pr. 1. marts ligger under en mindstebetaling/garantiløn på kr. 133,75 pr. time og deltidsvende der ligger under en mindstebetaling/garantiløn på kr. 136,75 pr. time, skal der ske en regulering tilbage pr. 1. marts 2017.

For svende der ligger over de nævnte satser kan der ske en individuel forhandling.

Nye satser

Søndagsarbejde

Pr. 1. marts udgør tillægget kr. 105,19

For elever under 18 år udgør tillægget kr. 52,59 

8 – 21 aftaler
Pr. 1. marts udgør tillægget

Hverdage
Kl. 17.30 – 21.00 kr. 26,31

Lørdage
Kl. 14.00 – 21.00 kr. 52,60

Regulering
Medarbejdere der er omfattet af 8 – 21 aftaler og søndagsarbejde skal have reguleret satserne tilbage til 1. marts 2017. 

Elever

I den uge hvor 1. marts 2017 falder, udgør elevlønninger følgende: 

Under 18 år                                             

1. læreår                       AUB sats                           

2. læreår                       2.681,42 kr. -     pr. time    72,47 kr.                                                         

3. læreår                       2.989,81 kr. -     pr. time    80,81 kr.                                   

4. læreår                       3.267,01 kr. -     pr. time    88,30 kr.

  

Over 18 år                                                                     

1. læreår                       AUB sats                           

2. læreår                       3.067,21 kr. -     pr. time    82,90 kr.             

3. læreår                       3.376,76 kr. -     pr. time    91,26 kr.             

4. læreår                       3.615,25 kr. -     pr. time    97,71 kr.

5. læreår (EUX)             3.615,25 kr. -     pr. time    97,71 kr.             

Lønregulering
Elever skal have ovenstående satser reguleret tilbage fra den 1. marts 2017.

Særlig opsparingsordning

Medarbejdere omfattet af overenskomsten forhøjes procenten pr. 1. marts 2017 med 0,7 % af den ferieberettigede løn.

Pr. 1. marts 2018 og 2019 sker der yderligere regulering af denne særlige opsparingsordning med henholdsvis 0,7 % og 0,6 %.

Ordningen administreres og indbetales samtidigt med S/H ordningen. Pr. 1. marts 2017 ser opkrævningsprocenten således ud:

Søgnehelligdage         5,00 %

Feriefridage                2,25 %

Særlig opsparing         1,70 %

Procent i alt                8,95 % 

Forældreorlov

Forældreorlov der påbegyndes den 1. juli 2017 eller senere fjernes det nuværende lønloft, således at der skal betales fuld løn. 

Graviditetsorlov

Betalingsloftet under graviditetsorlov hæves med kr. kr. 2, således at betalingsloftet udgør kr. 129,00 gældende fra 1. marts 2017. 

Løn under sygdom

Betalingsloftet under sygdom i uge 5, 6 og 7 forhøjes med kr. 2, således at betalingsloftet udgør kr. 127,00 gældende fra den 1. marts 2017. 

Fonde

Der er en forhøjelse på 5 øre pr. præsteret arbejdstime pr. 1. marts 2017 til en fond. 

Sygdom og afspadsering

Sygdom betragtes som en afspadseringshindring, forudsat medarbejderen melder sig syg inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspadseringen skulle have fundet sted. Er der planlagt flere dages afspadsering, gælder afspadseringshindringen også for sygdom på eventuelle efterfølgende dage. Dette er gældende fra 1. marts 2017. 

Barns sygdom og hospitalsindlæggelse

På områder med ret til frihed ved børns hospitalsindlæggelse, gælder friheden også, når indlæggelsen sker helt eller delvis i hjemmet. Dette er gældende fra den 1. marts 2017. 

Børneomsorgsdage

Medarbejdere og ansatte der har ret til at holde barns første sygedag har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år.

Børneomsorgsdage afholdes uden løn og finansieres af udbetalingen fra opsparingen der udbetales to gange årligt fra Ferieordningen.

Brugen af børneomsorgsdage træder i kraft pr. 1. maj 2017.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte dit sektionskontor.

 

De små nyheder

dofk medlemsbladet

I september har dofk haft en del klager over manglende blad eller at der blev leveret for mange blade.

Læs mere …
Spar penge på kortbetaling

dofk og Swedbank har indgået aftale om store besparelser på kortbetaling / indløsningsaftale.

Læs mere …
Den nye overenskomst

Nu er den nye frisøroverenskomst 2017 klar. Du kan se og læse den her.  Den trykte Frisøroverenskomst udsendes sammen med fagbladet i september.

Landet rundt

Tillykke til Birte

STORT TILLYKKE til Birte Kjær McDonald fra Frisøren i Veri.

Læs mere …
Tillykke til Nicole Christiansen

STORT TILLYKKE!

På det seneste Markedsføringskursus i Randers har Nicole Møller Christiansen fra Salon Hårværk i Fredericia modtaget Mesterbrev.

Læs mere …
Tillykke med Mesterbrevet

STORT TILLYKKE!

På det seneste Arbejdsmiljøkursus i Randers har Kirsten Krogsgård Olesen fra Salon K i Skjern og Jette Gosvig fra Klippestudie ApS i Beder modtaget Mesterbrev.

Læs mere …

Bliv medlem

Læs mere om at blive medlem af dofk.
Vi har masse af gode fordele og tilbud!

Fagbladet dofk

Læs den sidste nye udgave eller kig igennem
alle de forrige – alt sammen online!

Skaf et medlem

Og få et gavekort til værdi
af 500 kroner

dofk Sekretariatet

Islands Brygge 26, 6. sal

2300 København S.

Tlf. +45 63157440

dofk@dofk.dk

dofk Fyn

Faaborgvej 41 A

5250 Odense SV

Tlf. +45 63173440

fyn@dofk.dk

dofk Jylland

Dytmærsken 14, 2. th.

8900 Randers

Tlf. +45 86434811

jylland@dofk.dk

dofk København

Smallegade 10, 1.

2000 Frederiksberg

Tlf. +45 38872804

kbh@dofk.dk

dofk Sjælland

Energivej 3

4180 Sorø

Tlf. +45 58533055

sjaelland@dofk.dk